CEO致辞 征文比赛 大事记 图片回顾 视频回顾 媒体报道 获得荣誉 唐宋寄语 唐宋铭文 庆典活动

唐宋铭文

古语:“不谋万世不足以谋一时,不谋全局不足以谋一域”。存鸿鹄之志者,必不拘一时一事之得失,而谋百年千载之发展。目标高远、矢志不渝、心存一念、无我境界。攻一城池易,建一基业难;得一珠宝易,创一价值难。基业者,唯累积而成;价值者,唯用心而已。君不见巍巍乎高如昆仑,浩浩乎博如海洋者,细土日积、细水长流、历亿万年遂成其大。欲求其大,先求其好;欲求其强,先求其实;欲求其长久,先求其基础。速度非快而好,企业非大而成,资产非多而强,经营非泛而久。去其浮华,取乎本质。善谋者成。善舍者成。善牺牲小我者成。善尽社会责任者成。善团结万众者成。唐宋同仁须铭其志、强其心、明其理、壮其气。发展之意不绝,发展之举不断。分享创造、分享快乐、分享成果。

——宋雷于公元两千零七年八月

版权所有 © 中国钢铁产业网